”Vår nya kantvikmaskin från Göteneds är hjärtat i företaget”

Bylin & Bergmans Plåt

Ute på Orust ska snart en stor stenkrossmaskin byggas in med ett nytt plåthölje. Ett annorlunda uppdrag för plåtslagare och uppdraget har gått till det unga företaget Bylin & Bergmans Plåt AB i Uddevalla som startade upp sin verksamhet i januari 2020.

Anton Bergman och Felix Bylin Ibland klickar det och då kan bra företagsidéer födas. Så var det när plåtslagarna Anton Bergman och Felix Bylin bestämde sig för att starta eget. De arbetade på samma plåtslageriföretag i Uddevalla och under sommaren och hösten 2019 växte sig idéen allt starkare att de ville bygga upp en egen verksamhet och göra sig ett namn i Uddevalla med omnejd. Att ett välkänt snickeriföretag gav ett löfte om att de skulle få merparten av plåtslagerijobben i samband med takbyten, om de startade eget, ledde fram till att Bylin & Bergman Plåt AB kunde inviga sina lokaler på Bultgatan i Uddevalla i början av 2020. Under andra halvan av januari skedde så en installation av en plåtbearbetnings-maskin som Anton Bergman kallar för hjärtat i företaget.

”Vi bestämde oss tidigt för att satsa på en ny kantvikmaskin och valet blev Göteneds F25. Jag har jobbat med många olika maskiner och har erfarenhet av att behöva använda både Cad-system och ritningar. Ett tungt skäl till varför vi valde F25 är styrsystemet EasyLink som gör allt så mycket enklare. Det är fantastiskt användarvänligt och i princip är det bara att sätta igång och jobba. Något vi också gillar är precisionen i bockningen. Ställer man in 48 grader blir det exakt 48 grader. Andra fördelar är att det är enkelt att ställa in tjockleken på plåten och att den bockar rakt vilket är otroligt viktigt. Vi har en yrkesstolthet och ställer höga kvalitetskrav på oss själva. Snygga jobb leder till att vi får nya uppdrag och det gör att F25 verkligen är något av hjärtat i företaget”, berättar Anton Bergman.

Full orderbok men vill ändå växa försiktigt

När detta skrivs har det bara gått några månader sedan starten men uppdragen rullar in i snabb takt både från byggföretag och privatpersoner. Uppdragen är en mix av allt från bandtäckning av större tak till skorstensbeslag, takhuvar, rännor och andra plåtdetaljer i samband med takrenoveringar.
Intresset för Bylin & Bergmans Plåt AB växer också när Anton och Felix lägger ut information och bilder på jobb på exempelvis FaceBook. Ett nytt och annorlunda uppdrag är den stora stenkrossmaskinen ute på Orust som ska kläs in med ett plåthölje.

”Sociala medier är en viktig marknadsföringskanal för oss och det märks att mun-till-min metoden verkligen fungerar. Det är också roligt att vi får så mycket uppskattning för att vi gör snygga jobb. Bra maskiner hjälper oss göra bra jobb och med Göteneds F25 har vi gett oss själva de rätta förutsättningarna att lyckas. Orderboken är full och vi skulle egentligen kunna utöka med en plåtslagare men har valt att växa lite försiktigt”, förklarar Anton.

Bylin & Bergman - Runda takkupor

Att det är full fart hos Bylin & Bergmans Plåt gör att det blir många driftstimmar på Göteneds F25 och det är också för det som den här kantvikmaskinen är konstruerad. Smörjfria lager och Göteneds lösning med excenterlåsning minimerar såväl slitage som underhållskostnader. Det är två faktorer som bidrar till att göra plåtbearbetningen lönsam, och lönsamhet är någon som Göteneds tekniska säljare Mårten Silvhorn vill lyfta fram.

En kantvikmaskin ska bidra till lönsamhet och kostnadseffektivitet

”Det känns väldigt roligt att två så unga plåtslagare gör den här satsningen på ett eget företag och att man ställer så höga krav både på kvalitet och funktioner i en maskininvestering som ska ge en effektiv och snabb plåtbearbetning. Att kunna arbeta snabbt i verkstaden innebär att man får kapacitet att klara fler jobb och därmed läggs också grunden till ett lönsamt företag. För Anton och Felix innebär det att man kan kombinera ett stort hantverkskunnande med en rationell och kostnadseffektiv plåtproduktion”, säger Mårten.

På Bylin & Bergmans Plåt arbetas det främst med 0,6 mm stålplåt och aluminium, och Göteneds F25 är också konstruerad speciellt för bockning av lite tunnare material. Vill Anton och Felix ta in uppdrag som kräver tjockare material har maskinen kapacitet för det. Den maximala plåtjockleken för stål är 1,75 mm, för aluminium 2,6 mm och för rostfritt 1,1 mm. Att F25 har marknadens smalaste böjskena betyder precision, finish och flexibilitet även vid riktigt små anslagsmått. Det lyfter Anton fram som ännu en fördel med den nya maskinen, och han tar ytterligare ett par exempel.

”När vi bestämt oss för Göteneds kantvikmaskin visste vi hur den skulle vara utrustad och Mårten gav också goda råd. Att maskinen har stålkulor i anslagsbordets täckplåtar underlättar hanteringen av stora ark samtidigt som risken för skador på materialet minimeras. Anslagsbordet EGS har också andra funktioner som underlättar arbetet. Ett exempel är att vi inte behöver hålla i plåten eftersom det bakre anslaget stöder plåten vid positionering och bockning. Att positioneringen av anslaget går blixtsnabbt betyder också mycket”, säger en nöjd Anton Bergman strax innan han att åka ut på Orust. Ramverket runt den stora stenkrossmaskinen är klart och snart dags att ta in ännu ett uppdrag i den nya kantvikmaskinen.

Vill du också se över din coilhantering eller produktionsutrustning?
Kontakta din tekniska säljare för en genomgång av dina möjligheter!