cidan_multifold

Multifold - där nästan allt är möjligt

Med Multifold finns knappast några begränsningar på vilka detaljer du kan bocka. I en Multifoldmaskin är samtliga verktyg delade och anslaget höj- och sänkbart. Du bockar lådor tack vare de delade verktygen i Göteneds kombiprisma, du kan framställa detaljer med negativa flänsar genom att ta ur delar av den segmenterade underskenan och bocka endast en del av detaljen i maskinens längdriktning tack vare den segmenterade böjskenan. Kort sagt kan komponenter med mycket komplicerade geometrier framställas i en och samma operation. I ProLink styrsystem sparar du din verktygsuppsättning tillsammans med själva programmet och tjänar därigenom dyrbar ställtid när du skall köra samma detalj såväl andra som hundrade gången. En Göteneds kantvikmaskin utrustad med Multifold är det självklara valet för den avancerade underleverantören liksom för industriföretaget där plåtdetaljernas utformning saknar gränser.

De viktigaste fördelarna

 • Green check

  Mycket komplicerade geometrier framställs i en operation.

 • Green check

  Snabba och precisa rörelser.

 • Green check

  Smidig verktygsförflyttning, bland annat tack vare snabblåsning av verktyg.

 • Green check

  Alla verktygs- och processparametrar sparas i ProLink styrsystem.

 • Green check

  Mycket flexibel produktionsresurs med korta ställtider.

Multifold galleri

 • Multifold Tooling Option - Sheet Metal Folder - CIDAN Machinery Americas
 • Box Tooling Option - Sheet Metal Folder - CIDAN Machinery Americas
 • Automatic Tool Locking - CIDAN Machinery Americas