Öka flytet med smart coilhantering

Järnforsen 5-ton

Ronny och Per Erlandsson driver tillsammans Järnforsens Plåtslageri i andra generationen. Företaget har 30 anställda och inom verksamheten ryms allt från fastighets- och industriventilation till byggnadsplåtslageri och legotillverkning. Hösten 2016 effektiviserade de sin coilhantering tillsammans med CIDAN Machinery.

– Tidigare tog vår plåthantering väldigt mycket yta i anspråk, säger Ronny. Lagerhållningen och plåtbearbetningen hade med åren spridits ut i lokalen, vilket försämrade logistiken och effektiviteten. Med den här lösningen har vi kunnat frigöra mycket yta och fått ett helt annat flyt i produktionen.
Lösningen består av sex hasplar, varje med en kapacitet på 5 ton, stödramar för plåten, en vagga, coilväljare samt en Göteneds COMPACT 12 klippsträcka med slittenhet. Stödramarna fungerar samtidigt som ett stativ för det entresollager för råmaterial som har byggts ovanpå.

Spegelvänt till 5-tonslinan finns även en lina för mindre coils, max 1 ton, bestyckad med klassiska plåtvaggor, istället för hasplar, en coilväljare med sex fack och en befintlig klippsträcka. För bästa logistik har anläggningen placerats nära portarna.

– Tidigare hade vi bara en haspel och använde formatplåt till resten. Det gav väldigt mycket spill. De sex hasplarna använder vi till de ämnen som vi förbrukar mest av. Men vi har också placerat en plåtvagga mellan coilväljaren och klippsträckan som ger oss möjlighet att dribbla med en massa olika material. Med det här systemet är det bara att tuta och köra och det blir aldrig något krångel.

Järnforsens Plåtslageri Coliväljare
Coilväljaren håller upp till 6 material redo framför klippsträckan, alltid i rätt position för snabba byten.
Järnforsens Plåtslageri, lilla linan
Den ”Lilla” linan på Järnforsen med plåtvaggor, coilväljare och lagerplan ökar snabbheten och flexibiliteten.

 

 

 

 

 

 

Vill du också se över din coilhantering för ökad effektivitet och minskat spill?
Kontakta din tekniska säljare för en genomgång av dina möjligheter!