Malvern Boilers Ltd. valde FX PLUS från CIDAN

Malvern Boilers Ltd i Worcestershire, England har under mer än 30 år utvecklat och tillverkat varmvattenberedare och andra typer av utrustning för energisektorn. Produkterna marknadsförs dels under eget varumärke men man är också en viktig samarbetspartner/underleverantör till andra företag i branschen.  Malvern Boilers producerar ett brett sortiment av produkter och man arbetar med korta och medellånga serier.


Behov av förnyelse

Företaget hade ett antal bekymmer med sin maskinutrustning. Dataöverföring och backuper krånglade, programmering och styrning var svår och komplicerad.  Adam Heath, företagets produktionsdirektör, säger: -Vi hade svårt att hålla hög precision och detta skapade behov av justeringar längre fram i produktionskedjan. Eftersom vi arbetar med korta ledtider behöver vi tillförlitlig service och support för att eliminera produktionsstillestånd. Kort sagt behövde vi en ordentlig uppgradering av vår produktionskapacitet.

 

FX 26 Plus från CIDAN blev lösningen

-När vi så skulle byta ut en äldre kantvikmaskin mot en ny, gjorde vi en grundlig studie av de alternativ som fanns på marknaden och valet föll på en FX26 PLUS från CIDAN. Skälen var många, bland annat  har maskinen en god balans mellan enkelhet, noggrannhet och möjligheten till snabba verktygsbyten tack vare Kombiprisman.


Vad betyder en FX PLUS för er tillverkningsprocess?

-Maskinen har ”det lilla extra” i så många avseenden, den är flexibel med åtskilliga möjligheter till justeringar. Mjukvaran i styrsystemet ProLink är lättskött både vid programmering och körning, vi har lagt ner en del tid på att lägga upp våra egna materialtabeller och har därigenom vunnit enormt mycket vad det gäller noggrannhet och precision på alla detaljer. Kombiprisman underlättar för operatören vid verktygsbyten. Vår produktion kräver täta verktygsbyten och justeringar. Då vi ofta kör korta serier har minskade ställtider stor påverkan på vår produktivitet.

 

Fler saker som du uppskattar?

-Ja, vi har utrustat maskinen med ett anslagsbord som på ena sidan är 3,3 meter långt. Därigenom behöver operatören inte följa med plåten vid bockning, stora arbetsstycken vilar hela tiden på anslagsbordet och kan enkelt skötas av en operatör. Dessutom valde vi en FX PLUS, då får vi både plåttjockleksinställning i programmet och möjlighet att förflytta bockcentrum. Oavsett plåttjocklek, material och bockradie får vi alltid bästa möjliga resultat. Maskinen lämnar så lite märken vid bockningen att vi börjat köra lackerad plåt för vissa detaljer. Jämfört med att vi tidigare pulverlackade efter bockning ger detta stora besparingar och kortare produktionstider.

 

 

 

 

 

 

Om du skulle sammanfatta vad ni uppnått

-Hög precision i producerade detaljer ger mindre justeringar och lägre kostnader i kommande produktionsled. Jag sover bättre eftersom CIDAN kan erbjuda support med skickliga tekniker, som bl a kan hjälpa oss via fjärrstyrning. Vi flyttar all produktion vi kan från kantpress till vår FX PLUS, särskilt stora detaljer. Vi får då en smidigare hantering, reducerar risker och förbättrar ergonomin för våra anställda när de hanterar större och tyngre detaljer, säger Adam Heath.

 

CIDAN FX26 PLUS
Max. arbetslängd: 2600 mm
Max. plåttjocklek, 2,5 mm (stål), 1,6 mm (rostfritt), 3,7 mm (Aluminium)
Styrsystem: ProLink W (CNC)