Stigs Byggplåt

Stig Anderssson har drivit sitt plåtslageri i mer än 35 år. Verksamheten är inriktad på byggnadsplåt och företaget har två plåtslagare samt en verkstadspersonal utöver Stig själv. Verkstaden ligger i Grästorp och kundkretsen är huvudsakligen lokala byggföretag. Utöver det rena plåtslageriet tillverkas även bockade profiler till kunder som gör balkong- och fönstermontage.

Bättre kapacitetsutnyttjande skapade möjligheter
-Genom att stå på de här två benen har vi fått ett bättre kapacitetsutnyttjande av maskinparken som i sin tur har gett oss möjlighet att investera i moderna, rationella maskiner. Hittills har kunderna skickat in sina beställningar. Det har varit skisser via mail men det har även förekommit att de har ringt in order.

Alltid komplett underlag
Underlagen som kommer in på detta sätt saknar ofta viktiga uppgifter och därför krävs det nästan alltid kompletteringar via telefon innan produktionen kan köra igång. Likaså har Stig upplevt kalkylering och beräkningar inför fakturering som betungande och risken för fel i kunddebiteringar är inte obetydlig. Mårten Silvhorn på Göteneds visade planeringsverktyget nuEvolution för Stig som tände direkt. Efter några små justeringar i programvaran kunde Stig köra igång och ta emot order på ett strukturerat och effektivt sätt.

Allt fler kunder ansluter sig
I dag har Stigs Byggplåt ett drygt halvdussin externa kunder som beställer via nuEvolution. Samtliga beställningar som kommer in har exakta mått, längd, vald färg/material och antal och är försedda med orderdata och önskad leveranstidpunkt. För varje profil skrivs en produktions-pdf som även innehåller de data som är nödvändiga för faktureringen.

-Här får jag på papper alla kunddata, hur många detaljer, antal knäckar per profil och total materialförbrukning. Det är bara att sätta sig och fakturera. Dessutom har jag alltid korrekta underlag om det är en kund som undrar över summan på fakturan. Om det kommer in någon genom dörren och beställer lister matar jag in data på samma sätt. Då är det enkelt att hålla reda på saker och inget glöms bort. Inte en chans i världen att jag skulle kunna gå tillbaka och sköta detta manuellt.