Feeding Line

Forstner Feeding Line
Upp till sex hasplar

Linan kan rymma hela sex hasplar med en kapacitet på vardera 7 ton, vilket möjliggör enkel växling mellan sex olika material, med en plåtbredd på upp till 1500 mm.
Sex hasplar för sex olika material täcker mer än 80% av materialbehovet för de flesta verksamheter.

Mjuk och smidig hantering

Genom en mjuk och smidig hantering av plåten får du ett jämnare flöde samtidigt som du undviker oönskade materialspänningar och fula märken.

Helautomatisk materialväxling

Vårt multihaspelsystem lämnar inga märken på materialet och kan växla material från ett coil till ett annat på mindre än en minut.

Tack vare Forstner’s  avancerade teknologi för riktning av plåt, undviks oönskade stoppmärken i materialet. Automatisk materialväxling har varit standard under flera decennier.

Utmatningsbord

Med hjälp av utmatningsbordet kontrolleras automatiskt att plåten är plan innan den går vidare för stansning, bockning eller vad du nu önskar.

Feeding line ger smart plåthantering, minskar lagerhållningen och kapitalbindningen, kortar ledtiderna och ökar effektiviteten. Våra haspellinor är helt behovsstyrda och formatanpassar rätt material i rätt ordning, snabbt och effektivt efter dina önskemål. Starta programmet och plåten matas, riktas, mäts och klipps till önskade dimensioner redo för vidare bearbetning. Detta minimerar mellanlager  och materialet går direkt in i panelbock, stansmaskin, laserskärare eller den maskin du önskar. Coillinan styrs via CSV-filer från din arbets­order och processen sker helt automatiskt utan några som helst operatörsinsatser. På så sätt kapas ledtiderna och du får rätt material serverat i rätt ordning, automatiskt, vilket ger bättre kapacitetsutnyttjande av maskinerna som väntar på att ta plåten vidare i tillverkningsprocessen.

Öka hastigheten, minska spillet och få helt plana plåtar för vidare bearbetning med Forstners feeding line.

Effektiv produktion av plåtark kräver att man har tillgång till ett brett utbud av olika coils. För att möjliggöra snabb tillgång till olika coils utvecklade vi en anläggning som rymmer upp till sex hasplar. Vårt multipla coilsystem är mycket skonsamt mot plåten och erbjuder helautomatisk växling från en decoiler till en annan på mindre än en minut.

Våra mål vid utvecklingen av denna feeding line var:

 • helautomatiskt coilbyte på kortast möjliga tid
 • programmerbar justering av övre riktvalsar
 • programmerbar inställning av slittskär
 • enklast möjliga hantering
 • bakåtkompatibilitet
 • låg anskaffningskostnad
 • kunna skötas av endast en operatör
 • utrymmessnål

Forstner helatomatiska linje med avhaspling, riktning, slittning och klippning erbjuder funktioner som en produktionschef bara kunnat drömma om. Den här linjen uppfyller de högt ställda krav som finns för tillverkning av formatplåt.


Specifikationer
Feeding Line
Funktioner Värden
Max antal hasplar 6 st
Max vikt per coil 7 ton
Max plåttjocklek (stål)* 1.0 mm
Max plåttjocklek (rostfritt stål)** 0.85 mm

*Max plåttjocklek (stål) med förbockningsutrustning 1.5 mm
**Max plåttjocklek (rostfritt stål) med förbockningsutrustning 1.25 mm

 • Täcker övervägande delen av ditt materialbehov.
 • Helautomatisk materialväxling på mindre än en minut.
 • Enkel styrning via CSV-filer.
 • Hanteras av en enda operatör.
 • Integreras enkelt med övrig produktionsutrustning.
 • Hög hastighet, skärpa, kvalitet och precision.
 • Reducera svinn med hjälp av “step cut”.

Förbockningsutrustning för enklare inmatning.

Coilvagn för enklare och säkrare laddning av coil.

Utmatningsband för överlämnande till nästa steg.

Integrerad planhetsmätningsenhet för 100% processäkerhet.