Thalmann TC Dubbelbockare

Thalmann TC Double Folder
Integrerad automation

INTEGRERAT DETALJVÄNDNINGSSYSTEM

En avsevärd minskning av den manuella hanteringen kan åstadkommas tack vare ett automatiskt detaljvändningssystem. Plåten vänds automatiskt utan operatörens ingripande och placeras därefter korrekt i gripverktygen inför nästa bockningsoperation.

Fördelarna är många: Kortare tillverkningstid/detalj, ökad operatörssäkerhet, förbättrad noggrannhet och ökad kapacitet till lägre kostnad.

I kombination med det integrerade plåtladdningssystemet erbjuds en helautomatisk lösning för bockningsoperationen. Operatörens insats blir att ladda plåtämnen batchvis och att avlägsna bockade detaljer från maskinen.

SIDOLADDNINGSSYSTEM

Med ett automatiskt sidoladdningsystem monterat på dubbelbockaren erhålls signifikanta effektivitetsvinster och sänkta tillverkningskostnader. De enda nödvändiga manuella operationerna vid en maskin med sidoladdningssystem är att hålla laddmagsinet fyllt samt att vända och avlägsna bockade detaljer. Insatstiden för operatören reduceras avsevärt. Med det automatiska sidoladdningssytemet kan flera detaljer laddas och bockas i en och samma operation.

Laddningsbordet/magasinet är flyttbart, är höj- och sänkbart och kan levereras i olika längder. Som alternativ kan ämnena automatiskt laddas styckvis, antingen från ett mellanlager eller direkt från en decoiler/klippsträcka med spaltenhet.

De tillkommande fördelarna är flera: Tillverkningstiden per detalj sjunker, säkerheten för operatören ökar liksom tillförlitligheten. Dessutom kan detta ske med ett minimum av ianspråktagen golvyta.

Med en integrerad sidoladdningsenhet nås en förbättrad noggrannhet och ökad kapacitet till lägre kostnad.

I kombination med det integrerade detaljvändningssystemet erbjuds en helautomatisk lösning för bockningsoperationen. Operatörens insats blir att ladda plåtämnen batchvis och att avlägsna bockade detaljer från maskinen.

TD Long folder

TD Thalmann Side loading device

Synkroniserad Torsionsaxelteknologi

TORSIONSAXEL TEKNIK

Den kinetiska torsionsaxelteknologin ger maximal precision och reproducerbarhet för varje bockad detalj.

Den synkroniserade kraftöverföringen via torsionsaxlarna är själva hjärtat av Thalmanns långbockare och kan jämföras med den synkroniserade kraftöverföringen inom flygindustrin. Rörelserna styrs av pulsgivare med 5000 pulser per varv, vilket gör gör att precisionen på bockade detaljer överträffar alla andra maskiner i marknaden.

FÖRDELAR:

 • Extremt precis bockning
 • Oöverträffad vinkelnoggrannhet och parallellitet
 • Jämn förslitning och ständig kontroll via pulsgivare ger samma bockningsresultat från maskinens första driftsdag till den sista

Konkavt underverktyg

KONKAVT UNDERVERKTYG

Med ett konkavt underverktyg ökar frihetsgraden och möjligheten att bocka unika profiler. Den ökade ytan skapas genom en urfräsning i underbalken. Detta möjliggör bockningar i förhållande 1:2, dvs tex 35 mm höjd och 70 mm djup.

Arkitekter, industri- och fasaddesigners söker ständigt efter nya unika profilgeometrier. Med  ett konkavt underverktyg på en Thalmann dubbelbockare ökas ytterligare möjligheten till nya och mer extrema geometrier. Här igenom kan du som tillverkare bredda din produktportfölj och din kundkrets för bockade profiler.

FÖRDELAR MED KONKAVT UNDERVERKTYG:

 • Den fria ytan runt bockpunkten ökar till 275°
 • Betydligt mer flexibilitet under bockningsprocessen

Modular Tool Geometry

Omslags- och rullformningsverktyg

OMSLAGS- OCH RULLFORMNINGSVERKTYG

Modulbyggda och utbytbara omslags- och rullformningsenheter ökar möjligheterna att färdigställa profiler direkt i en Thalmann långbockare ytterligare. De monteras på en skena framför maskinen och enhetens rörelse integreras med styrsystemet. Med dessa enheter kan du framställa profiler med mycket snäva mått och små omslag.

Utöver produktivitetsökningen som uppnås genom fler operationer i samma maskin minskar också risken för skador och repor i detaljen eftersom man härigenom eliminerar manuell hantering.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex en rullsax monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

TD Hemming And Rollforming Unit

Thalmann TC dubbelbockare kallas ofta kärleksfullt och respektfullt för “Big Mama” – till stor del på grund av dess solida konstruktion. Av de 11 564 handgjorda, högkvalitativa delarna som utgör denna dubbelbockare, ger de fem 50 mm torsionsaxlarna för böjbalkarnas- och överbalkens rörelse denna maskin sitt rykte om precision och livslängd. Precis som TD, härleds precisionen för “Big Mama” från detaljer som roterande pulsgivare direkt på torsionsaxeln. Torsionsdrivaxlarna utraderar den ”vridning” som vanligtvis sker över tiden. Det betyder att TC-dubbelbockare kommer att producera en detalj med 60 bockar med en otrolig slutavvikelse på 2 mm!

 • VFD (Vertikal kraftdrivning) designprincip
 • Förskjuten geometri av böjbalkar
 • Helautomatiskt gripsystem
 • Gripfunktion i flera sektioner
 • Hög dynamisk DFT-drivning
 • Kinetisk synkroniseringsaxelteknik
 • Högprestanda hydraulik med oljekylare
 • Fjärrstyrning via TeamViewer
 • Uppläggningsbord CNS med låg friktion
 • Bombering för böjbalkar i flera zoner
 • Styrsystem CNC, med grafisk pekskärm

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR LÅNGBOCKARE

Play Video Button
SPECIFIKATIONER
TC300
Modell TC300 4.2 TC300 6.4 TC300 8.2 TC300 10 TC300 12
Kapacitet 3.0 mm 3.0 mm 3.0 mm 3.0 mm 3.0 mm
Arbetsbredd 4 m 6.4 m 8 m 10 m 12 m
Anslagsdjup 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Anslagsnoggrannhet +/- 0.1 mm +/- 0.1 mm +/- 0.1 mm +/- 0.1 mm +/- 0.1 mm
Anslagshastighet 250 mm/sec 250 mm/sec 250 mm/sec 250 mm/sec 250 mm/sec
Öppningshöjd 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Bockningsnoggrannhet ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5°
Bockningsområde 140° 140° 140° 140° 140°
Hastighet böjskena 95°/sec (0-143°) 95°/sec (0-143°) 95°/sec (0-143°) 95°/sec (0-143°) 95°/sec (0-143°)
Bredd böjskena 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Antal gripdon 4 5 7 9 11
Antal C-ramar 5 7 9 11 13
Vikt 11000 kg 20000 kg 25000 kg 30500 kg 36000 kg
Spänning 460V 3 phase 460V 3 phase 460V 3 phase 460V 3 phase 460V 3 phase
Motor 30 kw 44 kw 60 kw 70 kw 90 kw

Som standard levereras maskinen med en rak underbalk med en vinkel på endast 35°. Detta möjliggör tillverkning av profiler med ett höjd-/djupförhållande på 3:4.

Tooling Geometry 1

För att ytterligare öka vidden av möjliga profilmått kan en Thalmann TD utrustas med gripklor av olika utseende. Anslagsfingrar i fjäderstål aktiveras automatiskt när minsta anslagsmått med gripklor underskrids.

TD Gripper

Avsevärda kostnadminskningar kan uppnås genom snabbare bockningsprocesser. Detta uppnås genom att flera maskinaxlar är i rörelse samtidigt. Denna innovation är framtagen för att snabba upp bockningsprocessen utan att man därför förlorar i bockningsdynamik eller noggrannhet. Dynamic Folding technology är grundbulten i höjd produktivitet och ett ökat kapacitetsutnyttjande i varje bockningsoperation. Tekniken med samtidiga rörelser säkerställer att stopp i bockningsprocessen reduceras till ett minimum.

DTF

Thalmanns system för drivning via torsionsaxlar ger bockade detaljer med fantastisk precision och reproducerbarhet, oöverträffat och unikt för Thalmanns bockningsmaskner. Den synkroniserade kraftöverföringen är själva kärnan i Thalmanns konstruktionskoncept och är jämförbar med den mekaniska styrningen i moderna flygplan. Axlarnas rörelser styrs av pulsräknare med 5000 positioner per varv. Ingen annan bockningsmaskin kan prestera detaljer med samma noggrannhet som denna teknologi erbjuder.

Torsion Shaft

Styrsystemet på en Thalmann kan fjärrstyras via TeamViewer. Därigenom kan du som användare få snabb och effektiv support beträffande såväl applikationer som felsökning.

Exakt bockade profiler med samma vinkel utmed hela längden är vad du förväntar dig av en bra långbockningsmaskin. Bomberingssystemet med graderade skalor på alla klockor möjliggör en snabb och exakt justering. En Thalmannmaskin är känd för hög noggrannhet och litet behov av bombering, men när så erfordras justeras vinkelavvikelser på nolltid med denna innovation.

Crowning

10 axligt styrsystem från Beckhoff med 21,5” pekskärm i 16:9format. TDn’s styrystem DS3000 kan köras i tre lägen: manuellt, semiautomatiskt och automatkörning. I styrsystemet kan du rita dina profiler och se dem i 3D. Skissen omvandlas till bockprogram med optimal bockföljdsberäkning och simulering med kollisionskontroll. Det går även att ladda in profiler i DXF-format och från nuIT. Möjlighet till Offlineprogrammering på en annan dator ingår också.

Controller

Med hjälp av dubbla gripklor blir det möjligt att bocka detaljer ner till 200 mm längd. Man placerar enkelt en andra gripklo intill någon/några av de befintliga gripklorna.

Anslagsfingrar av fjäderstål, som aktiveras automatiskt, placeras med fördel på ena eller båda sidorna om dubbelgripklon.

Double Gripper Units

Tillverkning av detaljer med snedställda anslagsmått, konisk bockning, är möjlig med detta tillval. Det är möjligt att snedställa anslaget till max +- 250 mm. Positionering av materialet sker automatiskt och man kan konbocka i flera sektorer av dubbelbockaren samtidigt.

Detta tillval erbjuder arkitekter och designers helt nya frihetsgrader vid formgivning av tex en byggnads exteriör.

Automated Tapered Back Gauge

Plåtark i dimensioner från 5 mm upp till 1150 mm kan bockas med precision med tillvalet automatiska anslagsfingrar.

Automatiska anslagsfingrar aktiveras automatiskt när de behövs och positionerar plåten på rätt ställe.

Back Gauge Stop Fingers Thalmann

Det är fullt möjligt att montera ett antal olika kompletteringsskenor böjbalken. Härigenom utökas ytterligare möjligheterna till olika bockoperationer.

Thalmann Interchangable Tools

För ökad hållbarhet och för särskilt krävande bockning rekommenderas verktyg i HARDOX 400 stål. Därigenom förlängs verktygens livslängd och bibehålls precisionen i detaljer tillverkade vid olika tidpunkter. Denna stålkvalitet är densamma som används i tex en grävskopas tänder.

De extremt tåliga HARDOXskenorna kommer att hålla hela maskinens livstid och om det mot förmodan uppstår skador i verktyget kan man svetslaga det. HARDOX i skenorna på en Thalmannmaskin ökar ytterligare maskinens styvhet och stabilitet.

Hardox

Företag som tillämpar metoden att klippa redan bockade profiler kan integrera den operationen direkt i en Thalmann maskin genom att lägga till en helautomatisk rullsax. Genom att välja helautomatisk rullsax undviker man ytterligare investeringar i speciella saxar eller hasplar för att få fram rätt profiler.

Förutom att uppnå högre effektivitet, genom att integrera både bockning och klippning i samma produktionssteg, minskar även risken för repor och stötar på materialet då mindre manuell hantering krävs. Så med en helautomatisk rullsax minskar även kostnader för kassationer.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex omslags- och rullformningsenheter monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

Modulbyggda och utbytbara omslags- och rullformningsenheter ökar möjligheterna att färdigställa profiler direkt i en Thalmann långbockare ytterligare. De monteras på en skena framför maskinen och enhetens rörelse integreras med styrsystemet. Med dessa enheter kan du framställa profiler med mycket snäva mått och små omslag.

Utöver produktivitetsökningen som uppnås genom fler operationer i samma maskin minskar också risken för skador och repor i detaljen eftersom man härigenom eliminerar manuell hantering.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex en rullsax monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

Hemming And Roll Former Unit

För att uppnå effektiv fjärråtkomst och ett bredare spektrum av tjänster rekommenderas installation av M-Guard fjärraccess. Därigenom försäkras användaren av en säker och direkt länk mellan Thalmanns eget serviceteam och Thalmannmaskinen, var den än befinner sig.

M-Guard erbjuder möjligheter till programvaruuppdatering, -diagnostik och problemlösning. Aktuell VPN-teknologi tillförsäkrar systemet säker och snabb dataöverföring. Fjärrunderhåll på detta sätt sänker kostnaderna för underhåll och ökar tillgängligheten genom minimala driftstopp.

Thalmann M-Guard Remote Access

Arkitekter, industri- och fasaddesigners söker ständigt efter nya unika profilgeometrier. Med böjbalken på en TD dubbelbockare, som är indragen med 15 mm bakom bockpunkten och i 15° vinkel, kan ett bredare spektrum av olika profiler framställas med lätthet. Med denna egenskap kan du som innehavare av en Thalmann TD bredda ditt produktsortiment och utveckla din verksamhet.

Tooling Geometry 2

Effektivitet och flexibilitet kan avsevärt ökas genom att bocka flera profiler i samma bockcykel. En Thalmann dubbelbockare kan utrustas med flersektions gripklosystem, som möjliggör att med en operatör bocka tex två likadana 3-meters profiler samtidigt i en 6-meters maskin.

TD MultiGripper

Maskinens kraft genereras via en högpresterande hydraulik med kylning. Trycklös cirkulation i standby-läge borgar för låg energiförbrukning och tyst gång.

Hydraulic