Pointing at screen with nuIT

Från CAD till ProLink, redo att bockas!

AutoPOL – 3D import till ProLink. Genom vårt samarbete med programvarutillverkaren AutoPOL har vi nu tagit nästa steg och uppgraderat möjligheterna till filimport för ännu enklare integrering av maskinen i ditt dagliga arbete. Uppgraderingen gör att du till exempel kan importera 3D-modeller för vidare utveckling. Förutom att ProLink är helintegrerat med planeringssystemet nuIT för smart profilframställning, stöder det de flesta CAD-format och kan enkelt integreras med ERP/PPS för automatisering av dina affärsprocesser.

Screens with ProLink cad drawings

Process

En 3D-modell öppnas i AutoPOL. De vanligaste formaten av CAD-filer stöds.

Material väljs och detaljen “plattas” ut med en enkel knapptryckning.

Resultatet exporteras som en ProLink NC fil, eller som en DXF fil till en laser- eller stansmaskin.

NC filen öppnas i styrsystemet ProLink på en Göteneds kantvikmaskin och detaljen kan bockas.

DXF filen kan öppnas i ett CAM program för laserskärning eller stansning.