Investering i längd skapade rekordkort återbetalningstid

lindab_thalmann

Lindab Profil i Jels, Danmark, ingår i Lindabgruppen och tillverkar och säljer komponenter till byggnadsindustrin. Företaget har ca 110 anställda och betjänar marknaderna i Norden och Tyskland. Produkterna består av industri- och garageportar samt komponenter och profiler för tak- och väggbeklädnad. En viktig del är bockade profiler, huvudsakligen i stål, för att täcka olika byggnadsdelar. Man har dels ett standardsortiment men merparten, ca 80%, är specialprofiler som tillverkas utifrån kundens specifika önskemål.

Personalkrävande tillverkningsprocess
Profiltillverkningen har hittills skett i två traditionella kantvikmaskiner. En stor del av produktionen är 3-metersprofiler och för att klara detta krävdes två operatörer vid maskinen. ”Arbetskraftskostnaden blev hög och det krävdes ett samtrimmat team för att få jämn och hög kvalitet” säger Per Clausen, arbetsledare på avdelningen.

Thalmann har lösningen
Tillsammans med Jens Thyssen, produktionstekniker, började de söka alternativa sätt för att få större kapacitet och lägre produktionskostnader. Man insåg ganska snart att en kantvikmaskin som bockar i båda riktningarna hade stora fördelar att erbjuda. Man lät ett flertal maskintillverkare ta del av ritningar på företags 68 standardprofiler. Thalmann var det företag som lyckades bäst och klarade nästan samtliga profiler utan justeringar. Man valde då att gå vidare och beslutade att investera i en Thalmann TD 200 6,4 meters dubbelbockare.

Effektiv och lättkörd
Vår dubbelbockare ger oss helt nya möjligheter, säger Jens. Tack vare plåtladdningsbord och gripklor som håller materialet under hela bockprocessen kan en operatör enkelt sköta maskinen. Med en maskinlängd på över 6 meter och en smart placering av gripklorna kan vi givetvis bocka längre profiler än tidigare men kan även köra 2 st 3-meters eller 3 st 2-meters profiler samtidigt. En oerhörd produktivitetsökning.

Styrsystemet är enkelt och lätt att använda, säger Chris Plauborg som är operatör. Den grafiska programmeringen är logisk och mycket följsam. Det var enkelt att bli Thalmann-operatör, jag hade jobbat på Lindab i en dryg vecka när maskinen kom. Två dagar efter leveransen var jag igång och tillverkade våra egna order.

Ja, installationen gick oerhört smidigt, säger Jens, och tack vare en stabil maskinkonstruktion och Thalmanns duktiga personal gick det superenkelt. På grund av pandemin dröjde uppföljningsbesöket från Thalmann nästa två år. Då fick vi en uppdatering på programvaran som bla kortar tiden för att göra ett omslag med 7(!) sekunder. Vi ”fick” på så sätt två extra produktionsveckor per år.

Ännu klarar vi nuvarande produktionsvolym på ett skift, säger Per, och redan då är vi nere i en återbetalningstid på 3,5 år. När vi kommer upp i fullt två-skift kör vi i princip in investeringen på 1½-2 år jämfört med traditionell kantvik!

Helintegrerad produktionsprocess genom nuIT
Vi har även implementerat nuITs programvara för design och produktion av beslag och profiler, berättar Jens. Med hjälp av nuProduction och, integrationen med vårt eget ERP-system, har vi ett integrerat flöde från kundbeställning över produktion till fakturering och redovisning. Våra säljare kan rita upp, ange antal, längd och färg för varje profil i en beställning, packa och skicka via nätet hit till fabriken. Vi kan sedan planera produktionen, och när vi skall köra profilerna skapas i systemet färdiga bockprogram som överförs automatiskt till styrsystemet på vår dubbelbockare. Bara att ladda material och trycka på pedalen. Ingen risk för handhavandefel någonstans utmed vägen från beställning till färdig profil. Genom att nuProduction är helt integrerat med vårt ERP-system har vi inga manuella underlag, allt material, maskinuttnyttjande mm är direkt klart för fakturering. Vi gör stora administrativa vinster och får allt rätt från början.

Fenomenal support
Till sist bara ett ord om den service vi får från Thalmann, tillägger Jens. Det är knappt något alls som krånglar, men har vi frågor får vi alltid svar inom 15 minuter. Är det något i maskin eller dess programvara som behöver justeras trycker vi bara på den blå knappen på styrskåpet. Då kan Thalmanns supportteam gå in i styrsystemet, göra nödvändiga kontroller och eventuella justeringar. Vi är verkligen imponerade av deras servicekapacitet.

Kombinationen Tahlmann/nuIT har verkligen effektiviserat hela vårt flöde, från orderläggning, via produktion, till fakturering.