Singel coillina

 

Göteneds breda program maskinprogram gör det möjligt att kombinera komponenterna du behöver för en snabb och kostnadseffektiv produktion med högsta kvalitet. Plåt från coil minskar kostnader, reducerar spill och frigör lagringsyta. Resultatet blir en hög effektiv coillina som klippt och skuren för din verksamhet.

Alla möjligheter till en egendesignad produktion

Med rätt kombinerad coillina kan du enkelt:

  • Tillverka formatplåt till eget mellanlager eller försäljning.
  • Producera strips/remsor för påhaspling eller egen produktion.
  • Omhaspla från stora till mindre coils för försäljning.
  • Mata din stans-, laserskär- eller panelbockningsmaskin.

Systemjämförelse
Beskrivning 5 ton system
8 ton system
Coilbredd 1270 mm / 1524 mm 1270 / 1524 mm
Coilvikt 5000 kg 8000 kg
Innerdiameter coil 508 mm 508 mm
Ytterdiameter coil
1200 mm 1200 mm
Låsning
hydraulisk expansion hydraulisk expansion
Coilvagn
2-axlig 2-axlig
Coilvagn kapacitet
5000 kg 8000 kg
Riktverk
6 valsar 6 valsar
Riktverk modell
Automatiskt Automatiskt
Hastighet
25 m/min 25 m/min
Effekt
19 KW 19 KW
Spänning
400V / 3-fas 400V / 3-fas
Säkring
32A 32A

 

Placera coilen direkt på centrumdornet med hjälp av truck eller coilvagn. Dornet är utrustat med hydraulisk expansion och håller coilen i ett säkert grepp.

Motordriven:                ja
Typ:                                en öppen sida
Modell:                          golvmonterad
Låsning:                         hydraulisk
Innerdiameter:             ø 465-515 mm
Ytterdiameter:              ø 1200 mm
Coilvikt:                         5000 eller 8000 kg

Pressarmen hjälper operatören att hålla kontroll på plåten vid laddning av nytt material. Plåten beter sig vanligtvis som en fjäder. Pressarmen trycker plåten mot coilen och operatören kan enkelt klippa av stålbanden som håller ihop plåten. Pressarmens position kan justeras beroende på coilbredden.

Motordriven:     nej
Modell:               hydraulisk

En coilvagn är nödvändig till en singel coillina. En coilvagn, som förflyttas längs 2 axlar och styrs med en fjärrkontroll laddar coils enkelt och med liten ansträngning. Tack vare fjärrkontrollen har operatören full kontroll på alla rörelser och kan väldigt enkelt byta coils upp till 8000 kg.

Motordriven:                  ja
Typ:                                  2-axlig (x+z led)
Modell:                            hydraulisk
Coilvikt:                          5000 or 8000 kg
Max. coildiameter:       ø 1200 mm

En räls framför och under haspeln möjliggör att coilvagnen kan förflytta sig i x-led vid haspeln.

Inmatningsbordet har fyra kullagrade rullar som guidar plåten till inmatningsrullarna. Tack vare kullagringen kan plåten matas famåt och bakåt utan risk för skador på kanterna. De hjälper även till att hålla materialet parallellt och säkerställer vinkelräta avklipp.

Handhjulet som justerar inmatningsguiden är placerat på samma sida som styrsystemet. Handhjulet gör det enkelt att justera guiden och har en låsring som säkerställer att guiden stannar i rätt position. Justeringsratten kan placeras antingen till vänster eller höger, beroende på kundens önskemål.

Ett kraftigt riktverk är speciellt lämpligt för industriella applikationer. Utifrån materialspecifika värden inlagda i materialtabellen justeras riktverket automatiskt och eliminerar det sk coilminnet. Tack vare Forstners innovativa MOP-system, blir det inga pausmärken i plåten från riktvalsarna. Operatören kan lägga in ett procentuellt värde för riktning av plåten, baserat på hur mycket man använt av en coil. När riktverket kombineras med en haspel från Forstner justeras riktverket automatiskt alteftersom coildiametern ändras. Det innebär att du får perfekt resultat redan från början av ett coil ända till slutet.

Typ:                             kraftfullt riktverk
Modell:                       automatiskt för känsligt material
Riktvalsar:                  ø 110
Antal valsar:               6 valsar
Coilbredd:                   1270 mm / 1524 mm
Hastighet:                   25m/min

 

Den kraftigt dimensionerade gradsaxen är utrustad med skärspaltinställning vilket garanterar perfekta avklipp vid varje tillfälle. Den förstärkta saxramen säkerställer en mjuk och följsam klipprörelse.

Typ:                     gradsax, kraftig
Modell:               skärspaltinställning
Saxskär:              rostfritt
Klippbredd:       1270 mm / 1524 mm

En rejäl, svetsad plattform fungerar som gemensamt fundament till riktverket och gradsaxen och säkerställer att modulerna är helt parallella med varandra, vilket garanterar helt vinkelräta avklipp. Plattformen möjliggör en mycket smidig och snabb installation och fördelar maskinen totalvikt jämnt över underlaget.

Styrsystemet F3 kan programmeras med upp till 20 programrader och här justeras matningshastigheten. Alla komponenter, motorer och givare är av hög kvalitet och kommer från kända tillverkare. I displayen används lättförståeliga symboler vilket gör den språkoberoende.

I det manuella läget har SPS-F3 en funktion och ikon för referensklippning. När man trycker på symbolen, matas materialet fram och stannar automatiskt cirka 25 mm efter saxskären. Maskinen klipper sedan ett perfekt vinkelrätt snitt.
I materialtabellen lägger operatören in all viktig information om de material man använder. Tryck på ikonen ”Materialval” och du kommer till sidan där man väljer material. När du väljer materialet du ska jobba med, hämtas all nödvändig information från materialtabellen.

Att programmera SPS-F3 kunde inte vara enklare. Lägg in antal och längd, välj om du ska slitta eller ej. Välj sedan ifall maskinen ska fortsätta med nästa programrad eller ifall du vill pausa mellan varje programrad. Tryck ”Kör”, maskinen startar och sparar direkt första programraden. Du kan lägga in 20 individuella programrader.

 

Maskinen matar automatiskt ut programmerad materiallängd (+/-0.5 mm per 2000 mm), stannar, och klipper av exakt den programmerade längden utan att operatören behöver ingripa. Styrsystemet håller kontroll på nuvarande position, räknar antal detaljer, hastighet, programmerad kvantitet och längd och ser till att rätt program körs. Hastigheten kan justeras manuellt med hjälp av en ratt på styrsystemet.

I materialtabellen kan du lägga in uppgifter om 50 olika coils. Alla materialspecifika uppgifter kan lagras och du kan namge materialen som du önskar. När du sedan väljer material har styrsystemet all nödvändig information för automatiska inställningar.

I alla klippsträckor måste man göra en renklippning, så kallad nollpunktsjustering, varje gång du byter material eller justerar slittknivarnas position. En optisk sensor eliminerar behovet för renklippning så länge materialet är vinkelrätt. Sensorn läser av ifall materialet är korrekt och startar sedan jobbet direkt.

Mäthjulet består av lättrad aluminium och rullar ovanpå materialet när det matas igenom maskinen. En tryckfjäder ser till att mäthjulet hela tiden har kontakt med materialet för korrekta och noggranna längder. Mäthjulet sitter på en skena och kan placeras i önskad position över hela arbetsbredden.

Ett höj- och sänkbart laddningsbord är nödvändigt för att kunna ladda plåt säkert och snabbt i en efterföljande maskin av en ensam operatör. Laddningsbordet fungerar som en brygga när man har en slinga och slingkontroll mellan haspel och maskin.

 

Slingkontroll är nödvändigt vid plåttjocklekar över 1 mm och/eller matningshastigheter över 35 m/min. Slingkontrollen kommunicerar med haspeln som i sin tur justerar hastigheten därefter.

Processar du coils av rostfritt med skyddspapper? Då är pappersuppsamlare ett måste i din anläggning. Haspeln och pappersuppsamlaren är synkroniserade, när materialet har bearbetats har du skyddspapperet perfekt upprullat för att återanvändas eller kasseras.

Staplingsbordet bygger på samma princip som ett lyftbord eller saxbord, bordet sänker sig automatisk i takt med att stapeln av plåt växer. De finns i olika standardmått eller så anpassar vi efter kundens önskemål.

Transportören är motordriven och plåten förflyttas skonsamt, med antingen transportband, borstband eller rullar, till vidare bearbetning. Tillverkas helt efter dina önskemål.

Utmatningstransportören är ett alternativ till helautomatiska linjer. Efter varje klipp flyttar transportören det avklippta arket bort från gradasaxen. Detta säkerställer ännu bättre snitt och längre livslängd för gradsaxens saxskär.

För mer krävande jobb och längre livslängd rekommenderar vi kromade riktvalsar.

Välj redan från början gummiklädda inmatningsvalsar. Då är du förberedd och kan enkelt låta eftermontera utrustning för folieapplicering.

 

Plåttjockleksmätning utförs vid den motoriserade inmatningen. Här kontrolleras ifall plåttjockleken överensstämmer med värdena från materialtabellen som operatören har angett. Vid eventuell avvikelse aktiveras ett larm via styrsystemet. Denna kontroll är mycket viktig för en produktionslinje eftersom det eliminerar mänskliga fel och gör ditt system säkert.

Forstners styrsytem SPS-F3 är utformat för att kommunicera snabbt och enkelt med andra system och installationer. Ett fördefinierat gränssnitt via en PN/PN-koppling garanterar perfekt kommunikation mellan enheterna. Forstner har stor erfarenhet av integration av olika lösningar. Prata med din säljare för att få veta mer om gränssnitten.

Är omgivningstemperaturen i din produktion ofta över 30 ° och med hög luftfuktighet? Då rekommenderar vi att du utrustar elskåpet med luftkonditionering. Detta säkerställer konstant temperatur för elektroniken och bättre systemtillförlitlighet.

Om du har väldigt höga krav på riktat material och när standarden DIN EN 10143 inte är tillräckligt bra, då är en leveller med 9/21 riktvalsar alternativet för dig. Vår leveller har dubbla stöd och garanterar bästa möjliga resultat. Prata med oss om dina behov så tar vi fram vilken leveller som är rätt för dig.

Mätsystem för plåtens planhet är tillval. Det här tillvalet används oftast när en coilhanteringsutrustning måste leverera väldigt plant material till nästa steg i tillverkningsprocessen. Du kan lägga in dina toleranser i styrsystemet SPS-F3 och materialets planhet kontrolleras kontinuerligt. Om ett ojämnt material upptäcks, stoppas produktionen och nästkommande maskin får även den en signal. Operatören kan besluta ifall jobbet ska fortsätta eller avbrytas. Detta är en säkerhets- och kvalitetskontroll inför nästa produktionssteg, till exempel en stansmaskin som klarar maximalt 6 mm planhet. Operatören kan ställa in toleransen till 5 mm, så att material inte går till spillo och justerar sedan riktvalsarna för att eliminera coilminnet.

 

I de fall vår anläggning inte klipper av plåten utan levererar den vidare till t ex en laserskärmaskin, då är loopkontroll ett lämpligt tillval. Efter planhetsmätningen bildar plåten en loop mellan coilanläggningen och nästa maskin. En ultraljudssensor kontrollerar loopen. (Gropen för loopen byggs av kunden.)

Om du har valt planhetsmätning som tillval och vår anläggning är ansluten direkt till en efterföljande maskin, då ska du fundera över tillvalet Skrotning som med enkelhet hanterar återstoden av ett coil. Då höjs bordet för planhetsmätningen och överbliven plåt ramlar ner i skrotlådan. Snabbt, enkelt och effektivt.

Utrustning för foliepåläggning kan i princip monteras på alla våra inmatningsbord. Tack vare stödrullar och gummerade frammatningsvalsar pressas folien på plåten utan risk för bubblor eller veck. Modulen F-AG z2mo har en extra arm med spänningsfjäder som spänner folien under returrörelsen. Denna design är endast tillämplig för system med en haspel.

 

Lägg till en fotpedal till din maskin så kan du starta nästa jobb med en pedaltryckning.

Med den här recoliern kan slittat material eller breda remsor enkelt spolas upp till nya coils. Coilen spolas snyggt upp till en diameter på 508 mm, och efter inslagning har du snygga, rena coils för vidareförsäljning eller lagerhållning. Recoilern har en dämpande arm, separerande skivor, pneumatisk filtbroms, motor och hydrauliskt centrumdorn.