Göteneds kantvik FX PLUS

Göteneds kantvik FX PLUS
Anslagssystem FLEXIBLE

Anslagssystemet FLEXIBLE är mycket starkt, flexibelt och skonsamt mot dina plåtark. Anslagsbordet är utrustat med dubbla servomotorer, kulskruvar och linjärstyrningar för största möjliga precision. Du kan med hjälp av olika förlängningar designa ett bord i L-, J-, T- eller U-form för att passa dina behov.

Automatisk programmerbar plåttjockleksinställning

Via panelen styr du inte bara maskinens rörelser utan även plåttjockleksinställning. Därigenom uppnår du alltid perfekta radier och en närmast oöverträffad precision i vinklar och mått.

Automatiskt programmerbart bockcentrum

Med Göteneds FX PLUS har du bättre kontroll över maskinens rörelser än du någonsin haft tidigare. Välj material och plåttjocklek via materialtabellen i ProLink och böjbalkens läge justeras automatiskt. Ställ in vilken radieskena du använder och styrsystemet skapar rätt parametrar för bockningen. Med justerbart bockcentrum förflyttar sig böjbalken med konstant avstånd till radieskenan under hela bockningsrörelsen. Resultatet blir perfekta radier utan att materialet stressas oavsett plåttjocklek, perfekt finish och en närmast oöverträffad precision i vinklar och mått. FX PLUS förenklar ditt arbete med toppresultat som följd.

Kombiprisma

Kombiprisma

Med kombiprisman tar det bara 6,3 sekunder att rotera från skarpskena till segmenterade verktyg, vilket ökar både snabbheten och flexibiliteten i din produktion.

Fördelar med kombiprisman

 • Snabba verktygsbyten
 • Generösa utrymmen runt verktygen
 • Ökad flexibilitet
 • Samma öppningshöjd oavsett valda verktyg

Läs mer om kombiprisma

Se hur snabbt du växlar verktyg och vilka möjligheter det ger, klicka här.

Göteneds kantvik FX PLUS är kraftfull, exakt och närmast outslitlig. Eftersom FX PLUS är utrustad med helsvetsade gavlar, överprisma med excenterdrivning och kraftig underbalk, gör det den optimerad för högsta produktivitet, låga underhålls­kostnader och problemfri drift, år ut och år in. Styrsystemet ProLink W på Göteneds kantvik FX PLUS gör all programmering enkel, intuitiv och snabb. Tack vare detta får du exakt styrning, bättre överblick, enklare lagring av program och snabbare rörelser. Via panelen styr du inte bara maskinens rörelser utan även plåttjockleksinställning och justering av bockcentrum. Därigenom uppnår du alltid perfekta radier och en närmast oöverträffad precision i vinklar och mått.

 • Styrsystem ProLink W, med 18,5″ pekskärm och grafisk programmering
 • Automatiskt programmerbart bockcentrum
 • Automatisk programmerbar plåttjockleksinställning direkt i styrsystemet
 • Kombiprisma med segmenterad skarpskena 30°

Skena med liten radie
Vänster bild: Med fast bockcentrum och tunt material. God följsamhet avseende vinkel och måttlig påfrestning på maskin och materialet.
Höger bild: Med justerbart bockcentrum följer böjbalken materialet och ger rätt bockade vinklar och en jämn radie även vid ökande materialtjocklek.

Skena med radie 1,5–7 mm
Vänster bild: Med fast bockcentrum blir vinkelfelet stort och risken uppenbar för att böjskena och radieskena ”krockar” med stort maskinslitage eller haveri som följd.
Höger bild: Med justerbart bockcentrum följer böjbalken radieskenan perfekt. Radien på det bockade materialet blir jämn och risken för sprickor och skador på lackerade skikt är minimal.

Play Video Button
 • Perfekta radier med FX PLUS!

 • XTAP - konisk bockning lekande lätt!

Specifikationer
Modell Arbetslängd Max. bockningskapacitet Öppningshöjd Yttre dimensioner Vikt Motorer
mm Stål mm Rostfritt mm Aluminium mm Överprisma mm Längd x Bredd x Höjd mm kg Överprisma kW Böjprisma kW
FX PLUS 26 2600 2.5 1.6 3.7 150 3658 x 1055 x 1955 3260 1.5 1.5
FX PLUS 32 3200 2 1.2 3 150 4258 x 1055 x 1955 3742 1.5 1.5
FX PLUS 41 4100 2 1.2 3 150 5158 x 1055 x 1955 4500 1.5 2.2
 • Styrsystem ProLink W, med 18,5″ pekskärm och grafisk programmering
 • Automatisk justering av bockcentrum
 • Automatisk plåttjockleksinställning via styrsystemet
 • Kombiprisma med segmenterad skarpskena 30°, roterande överprisma för snabb verktygsväxling mellan skarpskena och höga segmenterade lådverktyg
 • Underskena
 • Vändbar böjskena 7/10 mm med snabblåsningssystem
 • Böjskena 20 mm med snabblåsningssystem
 • Manuell bombering av böjskenan
 • Fotpedal

Styrsystem ProLink W med 21.5″ pekskärm på svängbar arm och grafisk programmering. Inkl. förhöjd hastighet på bockrörelsen +12% (frekvensstyrd, 2,2 kW motor).

Prolink widescreen - CIDAN Machinery

Detta anslag är precis som namnet anger, flexibelt, och utbyggbart upp till 4200 mm arbetsdjup via moduler. Basenheten har ett anslagsdjup på 1550 mm. Modulerna gör det sedan möjligt att förändra ett standard FLEXIBLE till ett L-, J-, T- eller U-format anslag från början eller efter framtida behov. Modulsystemet möjliggör en mängd olika kombinationer av anslagsbord, så idag är ett skräddarsytt anslagsbord fullt möjligt. Anslagsbordet är utrustat med dubbla servomotorer, kulskruvar och linjärstyrningar för största möjliga precision. Alla positioner blir exakt lika, gång efter gång. FLEXIBLE anslagsbord levereras som standard med 12, 14 eller 16 stycken anslagsskenor, beroende på maskinens längd. Anslagets snabba positionering möjliggör ökad produktivitet och därmed lägre kostnader per bockningsoperation. De främre anslagsfingrarna är gjorda av fjäderstål som standard. Anslagsfingrarna kan automatiskt fällas ned i bordet för varje programrad. Klicka här och läs mer om våra anslagsbord.

CIDAN FLEXIBLE är vårt nyutvecklade anslagsbord som nu kan fås med snedställningsbara anslagspositioner för konisk bockning, XTAP. När anslagsbordet utrustas med XTAP möjliggörs automatisk inställning av anslagspositionerna via styrsystemet ProLink – perfekt vid snabb och effektiv tillverkning av till exempel täcklister och passbitar där sidorna inte är parallella eller för profiler som enkelt kan överlappa varandra med optimerad passform utan snipsning. Mata enkelt in dina värden i ProLink och dina profiler får exakta vinklar och mått helt automatiskt! Snabbare, smartare och dessutom med högre kvalitet på köpet!

Det bakre anslaget är utformat för att positionera ämnet så att exakta mått uppnås på den bockade detaljen. Operatören behöver inte hålla plåten eftersom anslaget stöder plåten vid positionering och bockning. De främre anslagsfingrarna är som standard av fjäderstål. BASIC-26 är utrustat med 8 anslagsskenor, BASIC-32 med 10 och BASIC-41 har 12 anslagsskenor. Anslagsrörelser drivs av servomotor och tandremmar på vardera sidan av anslaget. Positionering av anslaget mellan 3 och 1050 mm tar två sekunder. Anslagsfingrarna kan automatiskt fällas ned i bordet för varje programrad, därigenom undviks kollision (och skador) vid rotation av arbetsstycket. Klicka här och läs mer om våra anslagsbord.

Ythärdade verktyg (HRC 45 för odelade verktyg, HRC 55 för delade verktyg)

Ythärdade verktyg - CIDAN Machinery

Underlättar positionering av långa och smala ämnen. Finns i två längder, 1,5 och 3 m samt i höger- respektive vänsterutförande.

Vinkelanslag - CIDAN Machinery

Skarpskena och segmenterade lådverktyg med 0,75 mm radie (ythärdade)

Segmenterad radieskena (R=1,5 mm)

För förvaring av segmenterade verktyg. Vagnen reducerar risken för skador på verktygen och underlättar avsevärt verktygsbyten. Plats finns även för att förvara böjskenor, handverktyg samt instruktioner och ritningar. Vagnen har låsbara hjul och draghandtag. Ett givet tillbehör till maskiner utrustade med Multifold.

Verktygsvagn - CIDAN Machinery

Offline-programmering för ProLink W, gör det möjligt att sköta programmeringen från skrivbordet samtidigt som operatören producerar detaljer.

PROLINK X Offline Software - CIDAN Machinery

Vid bockning från framsidan av maskinen skyddar scannern två zoner, den tillåter olika öppningshöjder för överprisman i förhållande till var operatören befinner sig. Vid bockning från baksidan av maskinen, skyddar scannern obehöriga från att skadas. Nödstoppet aktiveras automatiskt om någon kommer innanför bockprismans arbetsområde.

cidan-laser

Stålkulor i anslagsbordets täckplåtar underlättar förflyttning och positionering av stora plåtar, minimerar samtidigt risken för repor på materialet, (standard på FLEXIBLE och tillval för EGS).

Stålkulor - CIDAN Machinery

Förenklar förflyttning av fotpedalen och är till stor hjälp när bockning utförs på flera ställen utmed maskinens arbetslängd. Detta sker ofta på maskiner utrustade med Multifold. Fotpedal på skena är också viktig ur säkerhetssynpunkt. Skenans placering gör då att operatören alltid befinner sig på rätt avstånd från böjprismans rörelse.

Flyttbar fotpedal - CIDAN Machinery

Solida fingrar

Solida fingrar - CIDAN Machinery

Extra fotpedal med nyckelbrytare

fotpedal - CIDAN Machinery

Vi kan leverera specialanpassade verktyg för detaljer som kräver större radie, större arbetsområde kring verktygen, etc.

specialanpassade verktyg - CIDAN Machinery

Borstar i anslagsbordets täckplåtar är idealiskt vid förflyttning och positionering av repkänsligt material som exempelvis aluminium och rostfritt. (Tillval på FLEXIBLE).

AutoPOL – 3D import till ProLink. Genom vårt samarbete med programvarutillverkaren AutoPOL har vi nu tagit nästa steg och uppgraderat möjligheterna till filimport för ännu enklare integrering av maskinen i ditt dagliga arbete. Läs mer

CIDAN anslagsbord kan även utrustas med två specialfingrar avsedda för konisk bockning. De justerbara fingrarna placeras i ytterkanterna på anslagsbordet och skapar möjlighet till konisk bockning.