Pointing at screen with nuIT

Exchange

Software Box - nuIT Exchange

Det är möjligt att ansluta Exchange till ett affärssystem och på så sätt integrera nuEvolution dynamiskt i ditt företag. Det går även att importera material-, kund- och/eller artikeldata eller exportera beställningsinformation från nuEvolution till ett affärssystem med hjälp av våra standardgränssnitt.

Därmed används ett standardiserat arbetsflöde som kunderna kan läsa mer om i vår detaljerade beskrivning.

Det finns även möjlighet att bygga upp ett dynamiskt gränssnitt till befintliga affärssystem. Detta måste koordineras och definieras noggrant.

nuIT Exchange

Fördelar med standardgränssnitt

 • Green check

  Integrera nuEVOLUTION och tilläggspaketen ännu bättre till dina affärsprocesser

 • Green check

  Spara tid och kostnader med standardiserade processer

 • Green check

  Enhetlig databas och central datalagring – lägre felkälla eftersom data bara behöver matas in en gång

Ytterligare fördelar med anpassat, dynamiskt gränssnitt

 • Green check

  Effektivare administration med dynamisk dataöverföring

 • Green check

  Flexibelt - gränssnitt kan anpassas efter dina behov

 • Green check

  Automatiserad dataöverföring i realtid

Illustration of Nuit Exchange