Production

nuProduction software box

Med hjälp av Production, kan du generera produktionsdata automatiskt och skicka den direkt till rätt maskin.
I detta avseende är detta ett av de stora tilläggen till nuEVOLUTION och innehåller några väsentliga och användbara funktioner.

Med Production kan all nödvändig produktionsdata för profiler skickas från byggarbetsplatsen direkt till en maskin, där den kan tillverkas omgående och automatiskt. På så sätt har du information om byggprojektet, beställningen, beställaren, produktionskapacitet i berörd maskin och leveransadressen av färdig beställning.

Production är ett verktyg som överför önskade profiler till en maskin där de blir bockade automatiskt. Du kan även lägga ihop olika beställningar för att kunna optimera spaltning och klippning och därigenom spara material. Som tillägg till de vanliga funktionerna kan man även skapa andra detaljer, eller utnyttja ytterligare funktioner hos Production. Med hjälp av en integrerad produktionskalender kan du organisera hela din produktion och produktionspersonal mer effektivt.

Fördelar för planeraren

 • Green check

  Total överblick över materialåtgången

 • Green check

  Total överblick över produktionen

 • Green check

  Enkel och överskådlig tillgång till all nödvändig produktionsinformation

 • Green check

  Helt automatiskt skapande av produktionsdokument och kalkyler

 • Green check

  Company controlling via mouse click

 • Green check

  Större beställningar med många profiler fördelas enkelt över maskinparken baserat på materialval

Fördelar för operatören

 • Green check

  Effektiv produktionsplanering (kapacitet, materialbehov, etc.)

 • Green check

  Komplett produktionsdata

 • Green check

  Klipp-, spalt- och bockningsprogram skapas automatiskt

 • Green check

  Ej nödvändigt med manuell inmatning av värden till maskinen

 • Green check

  All nödvändig data skickas automatiskt till respektive maskin

 • Print screen 1 - nuProduction
 • Print screen 2 - nuProduction
 • Print screen 3 - nuProduction
 • Print screen 4 - nuProduction
 • Print screen 5 - nuProduction
 • nuProduction - measuring