Vi ger bort getter i jul! Varför?

I många länder lever familjer i extrem fattigdom,
långt under det som brukar klassas som existensminimum.
Där kan en get göra en enorm skillnad.

De getter vi ger genom Barnmissionen kommer att skänkas till utsatta familjer,
i första hand till dem som tar hand om föräldralösa barn.
Att få en get som gåva är livsviktigt för många familjers överlevnad.

Geten ger näringsrik mjölk. Den får killingar som säljs av och ger familjen en inkomst,
så att de exempelvis kan betala skolavgifter för sina barn.

Med det hälsar vi er alla en riktigt god jul!