La Crosse Sign Group valde en FORMA 40 kantvik

La Crosse Sign Group är ett modernt skyltföretag med 65 anställda på tre orter i Wisconsin. Man gör allt från företagsprofilering, skyltdesign, tillverkning, montage och service. Hemmamarknad är Wisconsin, Minnesota och Iowa och man samarbetar med andra företag för montage utanför ”hemmamarknaden”. Produktionen är förlagd till  Onalaska, Wisconsin. I själva skyltfabriken arbetar 9 personer varav 6 som operatörer.

Omodern maskin
Paul Fuchsel, företagets ägare och VD berättar att de investerat mycket i modern datorteknik i tidigare processteg men ännu inte i verkstaden. Man hade en kantvikmaskin från 90-talet med ett tungarbetat och omodernt styrsystem. Programmering tog lång tid och det var svårt att få fram komponenter med rätt mått och vinklar. Problem med kvalitet, och raka vinklar, och att t ex bocka upp svängda ytor var utomordentligt svårt.

Man insåg att man måste göra något för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och få ett bättre flyt igenom hela processen. Paul pratade med kollegor i branschen och en av dem hade nyligen investerat i en CIDAN kantvikmaskin.

Hur löste de det?
De kontaktade Doug Bowman på CIDAN och gemensamt kom de fram till en lämplig maskintyp som passade för La Crosse Signs behov. Investeringen i en CIDAN FORMA 40 har inneburit en revolution för skylttillverkningen. Oavsett material uppnår man direkt rätt vinklar med hjälp av den inbyggda materialtabellen.

Sparar ni tid?
–Jag gick till materialstället hämtade en plåt, klippte till, programmerade och bockade färdigt. Det tog två minuter!, säger James. Alla i verkstaden kör maskinen och gör egna program. Svängda former, som tidigare krävde både beräkningar och ändlösa tester, kan vi nu enkelt programmera och framställa på superkort tid, med bättre finish och vi får rätt form direkt. Vi tjänar massor med tid genom att spara program som senare kan laddas in och modifieras när vi skall tillverka liknande produkter.

–Dessutom har vi minskat våra inköp av färdiga profiler för grundkonstruktionen, säger James. Tidigare köpte vi färdiga kit. Det blev dyrt och dessutom var det alltid leveranstider. Nu bockar vi själva upp dem från överskottsmaterial och lägger på lager. Inga ledtider och till mycket lägre kostnad.

Har ni fått bra support från CIDAN?
–Ja verkligen, i samband med installation och igångkörning tillbringade CIDANs tekniker två hela dagar med oss så att vi lärde oss maskinen från början. Därefter har de besökt oss ytterligare vid något tillfälle och hjälper oss med de frågor vi har.

–Vi är utomordentligt nöjda med såväl maskin som den support vi fått, säger Paul.