Cidan ProLink software
Uppgradering styrsystem

Under en tid har det varit svårt att erbjuda komponenter till vissa av våra äldre styrsystem. Vi fortsätter att söka lösningar för att reparera/underhålla våra gamla system, men vi inser att möjligheterna ständigt försämras. Situationen kan leda till lång stilleståndstid, om fel uppstår som inte kan avhjälpas i det gamla styrsystemet. Som ni säkert redan känner till, har Göteneds maskiner väldigt lång livslängd mekaniskt och därför har vi nu tagit fram lösningar för att kunna uppgradera våra äldre maskiner med nytt styrsystem.

De viktigaste fördelarna:

 • Planerat utbyte från gammalt till nytt styrsystem, ger kort avbrottstid i maskinen.
 • Högre driftsäkerhet och pålitligare produktion för lång tid framåt.
 • Förbättrad användarvänlighet.
 • Tillgång till reservdelar och support.
 • Högre säkerhetsstandard.

Utgående styrsystem

 • A600
 • A1200
 • A2000
 • CS101
 • CS201
 • CS301
 • P4000
 • P72 & P8
 • 6 Program
 • Siemens (saxar)

Alternativa uppgraderingar av styrsystem

ProLink

  • Nytt elskåp
  • Senaste ProLink med 15,6” pekskärm
  • Nya funktioner
  • Ökad säkerhet med tillförlitliga komponenter
  • Säkrad reservdelsförsörjning

 

Cidan ProLink software

EasyLink

  • Nytt elskåp
  • Senaste EasyLink C70 kontrollpanel
  • För kunders enklare profiler
  • Ökad säkerhet med tillförlitliga komponenter
  • Säkrad reservdelsförsörjning

 

Kontakta oss för mer information eller boka din uppgradering!