Thalmann TD Dubbelbockare

Thalmann Long Folding Machines
SYNKRONISERAD TORSIONSAXELTEKNOLOGI

TORSIONSAXEL TEKNIK

Den kinetiska torsionsaxelteknologin ger maximal precision och reproducerbarhet för varje bockad detalj.

Den synkroniserade kraftöverföringen via torsionsaxlarna är själva hjärtat av Thalmanns långbockare och kan jämföras med den synkroniserade kraftöverföringen inom flygindustrin. Rörelserna styrs av pulsgivare med 5000 pulser per varv, vilket gör gör att precisionen på bockade detaljer överträffar alla andra maskiner i marknaden.

FÖRDELAR:

 • Extremt precis bockning
 • Oöverträffad vinkelnoggrannhet och parallellitet
 • Jämn förslitning och ständig kontroll via pulsgivare ger samma bockningsresultat från maskinens första driftsdag till den sista

Thalmann TZ Long Metal Folding Machine Torsion Shaft Lower Beam

OÖVERTRÄFFAD AUTOMATION

INTEGRERAT DETALJVÄNDNINGSSYSTEM

En avsevärd minskning av den manuella hanteringen kan åstadkommas tack vare ett automatiskt detaljvändningssystem. Plåten vänds automatiskt utan operatörens ingripande och placeras därefter korrekt i gripverktygen inför nästa bockningsoperation.

Fördelarna är många: Kortare tillverkningstid/detalj, ökad operatörssäkerhet, förbättrad noggrannhet och ökad kapacitet till lägre kostnad.

I kombination med det integrerade plåtladdningssystemet erbjuds en helautomatisk lösning för bockningsoperationen. Operatörens insats blir att ladda plåtämnen batchvis och att avlägsna bockade detaljer från maskinen.

SIDOLADDNINGSSYSTEM

Med ett automatiskt sidoladdningsystem monterat på dubbelbockaren erhålls signifikanta effektivitetsvinster och sänkta tillverkningskostnader. De enda nödvändiga manuella operationerna vid en maskin med sidoladdningssystem är att hålla laddmagsinet fyllt samt att vända och avlägsna bockade detaljer. Insatstiden för operatören reduceras avsevärt. Med det automatiska sidoladdningssytemet kan flera detaljer laddas och bockas i en och samma operation.

Laddningsbordet/magasinet är flyttbart, är höj- och sänkbart och kan levereras i olika längder. Som alternativ kan ämnena automatiskt laddas styckvis, antingen från ett mellanlager eller direkt från en decoiler/klippsträcka med spaltenhet.

De tillkommande fördelarna är flera: Tillverkningstiden per detalj sjunker, säkerheten för operatören ökar liksom tillförlitligheten. Dessutom kan detta ske med ett minimum av ianspråktagen golvyta.

Med en integrerad sidoladdningsenhet nås en förbättrad noggrannhet och ökad kapacitet till lägre kostnad.

I kombination med det integrerade detaljvändningssystemet erbjuds en helautomatisk lösning för bockningsoperationen. Operatörens insats blir att ladda plåtämnen batchvis och att avlägsna bockade detaljer från maskinen.


TD Thalmann Side loading device

KONKAVT UNDERVERKTYG

KONKAVT UNDERVERKTYG

Med ett konkavt underverktyg ökar frihetsgraden och möjligheten att bocka unika profiler. Den ökade ytan skapas genom en urfräsning i underbalken. Detta möjliggör bockningar i förhållande 1:2, dvs tex 35 mm höjd och 70 mm djup.

Arkitekter, industri- och fasaddesigners söker ständigt efter nya unika profilgeometrier. Med  ett konkavt underverktyg på en Thalmann dubbelbockare ökas ytterligare möjligheten till nya och mer extrema geometrier. Här igenom kan du som tillverkare bredda din produktportfölj och din kundkrets för bockade profiler.

FÖRDELAR MED KONKAVT UNDERVERKTYG:

 • Den fria ytan runt bockpunkten ökar till 275°
 • Betydligt mer flexibilitet under bockningsprocessen

Modular Tool Geometry

INDRAGEN UNDERBALK

INDRAGEN UNDERBALK

Ytterligare utrymme skapas av den negativt lutande underbalken. Med Thalmanns modulära verktygsgeometri med förskjuten böjbalk, flyttas bocklinjen in i en vinkel på 15°. Detta ökar utrymmet runt den bockade detaljen till totalt 275°, vilket ger mer flexibilitet under bockning.

FÖRDELAR MED FAST UNDERBALK:

 • Ytterligare fritt bockutrymme
 • Hög precisions bockning, med så små bockningar som 15 mm x 15 mm

Thalmann Long Metal Folding Machine Folding Beam Thalmann Long Metal Folding Machine Recessed Lower Beam

AUTOMATISKT PLÅTLADDNINGSBORD

AUTOMATISKT PLÅTLADDNINGSBORD

Ett helautomatiskt plåtladdnings- och plåthanteringsbord underlättar och snabbar upp arbetet med att ladda och tömma maskinen på material. Ämnet placeras på bordet och maskinen drar in det och tillser att det sitter rätt i gripklorna. Denna funktion kan programmeras individuellt för olika sektioner i maskinen.

FÖRDELAR MED ETT PLÅTLADDNINGSBORD:

 • Förenklad materialhantering
 • Snabb och säker laddning/tömning
 • Högsta effektivitet
 • Möjliggör för en operatör att ladda flera sektioner i maskin (stor produktivitetsvinst!)

OMSLAGS- OCH RULLFORMNINGSVERKTYG

OMSLAGS- OCH RULLFORMNINGSVERKTYG

Modulbyggda och utbytbara omslags- och rullformningsenheter ökar möjligheterna att färdigställa profiler direkt i en Thalmann långbockare ytterligare. De monteras på en skena framför maskinen och enhetens rörelse integreras med styrsystemet. Med dessa enheter kan du framställa profiler med mycket snäva mått och små omslag.

Utöver produktivitetsökningen som uppnås genom fler operationer i samma maskin minskar också risken för skador och repor i detaljen eftersom man härigenom eliminerar manuell hantering.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex en rullsax monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

Hemming And Roll Former Unit

STYRSYSTEM

STYRSYSTEM

Thalmanns egenutvecklade styrsystem är speciellt utformat för att användas i plåtbearbetande industri och erbjuder nästan allt du kan önska dig. Den allsidiga pekskärmen är ergonomiskt placerad på en svängarm och kan vinklas för enklast möjliga registrering av data.

Programvaran kan även köras på PC eller läsplatta. Du kan alltså skapa dina profiler offline och kontrollera så att mått och utformning kan passa för din bockmaskin. Därefter skapar programmet och visar ett lämpligt bockningsförlopp. När du är klar med beredningen överför du programmen via USB, LAN eller Wi-fi till maskinens styrsystem. Beredda och/eller tillverkade detaljer kan sedan lagras automatiskt i ett filbibliotek.

Systemet har interface för kommunikation med nuIT produktionsstyrningssystem och DFX-datafiler. Styrsystem utrustade med M-Guard (tillval) kan enkelt kopplas upp mot Thalmanns serviceavdelning för fjärrstyrning/service och programvaruuppdatering.

Controller

Thalmann TD Dubbelbockare är ett under av spjutspetsteknologi inom profiltillverkning. Med hjälp av 5 torsionsaxlar styrs samtliga rörelser i bockningsprocessen ypperligt precist och skapar fullständig parallellitet utmed hela maskinens längd. Exaktheten i rörelserna fås genom monterade pulsgivare på varje axel. Den synkroniserade kraftöverföringen fullständigt utraderar den vridning som normalt uppträder över tid. Det innebär att en TD dubbelbockare åstadkommer en noggrannhet på +/- 0,5° från maskinens första bockning till dess sista.

 • Verktygsgeometri med 275° fritt utrymme runt bockpunkten
 • Indragen böjbalksgeometri
 • Helautomatiskt gripklosystem
 • Anslag i flera sektioner möjliggör samtidig bockning av flera kortare profiler
 • Dynamisk rörelseteknologi förflyttar flera maskindelar parallellt
 • Kraftfördelning via torsionsaxlar, absolut jämnt utmed hela maskinlängden
 • Högpresterande hydraulik med bla oljekylare
 • Lågfriktions CDF stödbord
 • Flerzons bomberingssystem
 • Intuitiv styrning med stor pekskärm
 • ”Fjärrunderhåll” via Team Viewer

FÖRDELAR

 • Ökad bockningsprecision och stort fritt utrymme runt böjprismorna
 • Högre bockningshastighet och mer flexibilitet
 • Lägre produktionskostnader och ökat kapacitetsutnyttjande
 • Bättre genomlopp och ökad kapacitet
 • Bättre kvalitet på tillverkade detaljer och lägre styckekostnad
 • Smidiga (lean) tillverkningsprocesser och ökad säkerhet
 • Tillgång till nya marknader och konkurrensfördelar
 • Minimala underhållsbehov och lång livslängd
 • Integrerade automatiklösningar och öppna styrsystem (interfaces)

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR LÅNGBOCKARE

Play Video Button
 • TD dubbelbockare med avlastningsenhet som enkelt stuvas undan

 • TD dubbelbockare bockar två profiler samtidigt, lastas sedan av med truck

 • TD dubbelbockare bockar fyra profiler samtidigt, skiftar sen till manuell bockning

 • TD dubbelbockare med automatisk laddning

 • TD dubbelbockare med detaljvändningssystem

 • TD dubbelbockare formar en väggpanel

 • TD dubbelbockare med detaljvändningssystem

 • Multi Head Side loader TD

 • Fast Loader och vakuumgripdon

SPECIFIKATIONER
TD125
Modell TD125 4.2 TD125 6.4 TD125 8.2 TD125 10 TD125 12
Kapacitet 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm
Arbetsbredd 4 m 6.4 m 8 m 10 m 12 m
Anslagsdjup 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Bockningsnoggrannhet ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5°
Bockningsområde 143° 143° 143° 143° 143°
Bredd böjskena 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
Antal gripdon 2 4 4 4 6
SPECIFIKATIONER
TD150
Modell TD 150 4.0 TD 150 6.4 TD 150 8.2 TD 150 10 TD 150 12
Kapacitet 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm
Arbetsbredd 4 m 6.4 m 8 m 10 m 12.2 m
Anslagsdjup 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Bockningsnoggrannhet ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5°
Bockningsområde 140° 143° 143° 143° 143°
Bredd böjskena 10/20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Antal gripdon 2 4 6 7 8
SPECIFIKATIONER
TD200
Modell TD200 3.2 TD200 4.2 TD200 6.4 TD200 8.2 TD200 10 TD200 12
Kapacitet 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm
Arbetsbredd 3.2 m 4 m 6.4 m 8 m 10 m 12 m
Anslagsdjup 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Bockningsnoggrannhet ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5° ± 0.5°
Bockningsområde 140° 143° 143° 143° 143° 143°
Bredd böjskena 10/20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Antal gripdon 2 4 5 7 9 11

Säkerheten är av största vikt och vi har höjt ribban ännu en nivå med vår Thalmann TD dubbelbockare. Den har nu klassens bästa säkerhetsfunktioner som standard med tre strategiskt placerade skannrar som täcker hela golvytan (framsidan, vänster och höger sida). Dessa skannrar aktiveras inom 1250 mm från bockningslinjen, vilket garanterar operatörernas säkerhet. En extra toppmonterad skanner stoppar maskinen när någon kommer in i säkerhetsområdet från framsidan. Detta intuitiva och toppmoderna säkerhetssystem eliminerar behovet av ett 2-operatörsläge i automatiskt läge, vilket möjliggör snabb och säker produktion.

Som standard levereras maskinen med en rak underbalk med en vinkel på endast 35°. Detta möjliggör tillverkning av profiler med ett höjd-/djupförhållande på 3:4.

Tooling Geometry 1

För att ytterligare öka vidden av möjliga profilmått kan en Thalmann TD utrustas med gripklor av olika utseende. Anslagsfingrar i fjäderstål aktiveras automatiskt när minsta anslagsmått med gripklor underskrids.

TD Gripper

Avsevärda kostnadminskningar kan uppnås genom snabbare bockningsprocesser. Detta uppnås genom att flera maskinaxlar är i rörelse samtidigt. Denna innovation är framtagen för att snabba upp bockningsprocessen utan att man därför förlorar i bockningsdynamik eller noggrannhet. Dynamic Folding technology är grundbulten i höjd produktivitet och ett ökat kapacitetsutnyttjande i varje bockningsoperation. Tekniken med samtidiga rörelser säkerställer att stopp i bockningsprocessen reduceras till ett minimum.

DTF

Thalmanns system för drivning via torsionsaxlar ger bockade detaljer med fantastisk precision och reproducerbarhet, oöverträffat och unikt för Thalmanns bockningsmaskner. Den synkroniserade kraftöverföringen är själva kärnan i Thalmanns konstruktionskoncept och är jämförbar med den mekaniska styrningen i moderna flygplan. Axlarnas rörelser styrs av pulsräknare med 5000 positioner per varv. Ingen annan bockningsmaskin kan prestera detaljer med samma noggrannhet som denna teknologi erbjuder.

Torsion Shaft

Styrsystemet på en Thalmann kan fjärrstyras via TeamViewer. Därigenom kan du som användare få snabb och effektiv support beträffande såväl applikationer som felsökning.

Exakt bockade profiler med samma vinkel utmed hela längden är vad du förväntar dig av en bra långbockningsmaskin. Bomberingssystemet med graderade skalor på alla klockor möjliggör en snabb och exakt justering. En Thalmannmaskin är känd för hög noggrannhet och litet behov av bombering, men när så erfordras justeras vinkelavvikelser på nolltid med denna innovation.

Crowning

10 axligt styrsystem från Beckhoff med 21,5” pekskärm i 16:9format. TDn’s styrystem DS3000 kan köras i tre lägen: manuellt, semiautomatiskt och automatkörning. I styrsystemet kan du rita dina profiler och se dem i 3D. Skissen omvandlas till bockprogram med optimal bockföljdsberäkning och simulering med kollisionskontroll. Det går även att ladda in profiler i DXF-format och från nuIT. Möjlighet till Offlineprogrammering på en annan dator ingår också.

Controller

Multi Head Side loader TD kan placera upp till 4 plåtremsor samtidigt när den körs i 4-sektionsläge. Detta innebär minskade laddningstider och avsevärt ökad produktivitet. Det är mer än 40 % snabbare! Varje rad i Multi Head Side loader TD är utrustad med en vakuumkopp och en ultraljudssensor för exakt höjdmätning av ditt plåtlager. Vår användarvänliga programvara låter dig välja om du vill ladda ett eller flera ämnen, vilket guidar dig till optimal positionering. Upplev mindre slitage och betydligt mer laddkapacitet jämfört med vanliga vakuumkoppar. Med 16 sugkoppar som ger 30 % ökning av sugkraften kan du med säkerhet hantera material upp till 2 mm tjocka.

Denna smarta lösning automatiserar anslaget av profilen, eliminerar behovet av fingrarna och tillåter placering av små 75 mm plåtremsor i automatiskt läge. Förbättrar anslagshastigheten efter att profilen har vänts, vilket möjliggör helautomatiskt läge för att skapa profiler.

thalmann_fast_loader

Komplexa serier blir nu betydligt lättare med hjälp av vakuumgripdon. Uppnå exakt positionering i helautomatiskt läge, speciellt när du arbetar med profiler över 38 mm i höjd. Denna lösning snabbar inte bara upp dina processer utan ökar också operatörens säkerhet genom att eliminera manuell hantering.

En högst påtaglig minskning av den manuella hanteringen åstadkoms med en inbyggd detaljvändare. Varje detalj vänds automatiskt och placeras rätt i gripklorna. Klicka här för att se detaljvändaren i funktion.

Fördelarna med denna utrustning är många: Snabbare hantering, säkrare arbetsmiljö, större noggrannhet och högre kapacitet till lägre kostnad.

Tillsammans med ett integrerat sidoladdningssystem kan CIDAN erbjuda en helautomatiserad drift av bockningsoperationer. Operatörens insatser består då i att fylla på material i laddstationen och ta hand om färdigbockade detaljer.

Med ett inbyggt sidoladdningssystem erhålls högst märkbara effektivitetsvinster och minskade tillverkningskostnader. De enda momenten som krävs är att fylla laddmagasinet och (möjligtvis) vända detaljer, samt ta hand om färdigbockade profiler. Det automatiska sidoladdningssystemet kan fyllas med material för olika detaljer som skall köras i sekvens.

Laddningsbordet är mobilt, justerbart i höjd och levereras i olika längder. Man kan välja om systemet laddas via laddstation i ”stack” eller materialet kommer direkt från coil via en klippsträcka.

Tillkommande fördelar är flera: kortare cykeltider, säkrare arbetsmiljö, fler moment samlade på mindre golvyta. Ett inbyggt sidoladdningssystem förbättrar noggrannheten och ökar kapaciteten till en lägre kostnad.

Tillsammans med inbyggd detaljvändningsutrustning kan CIDAN erbjuda en helautomatiserad drift av bockningsoperationer. Operatörens insatser består då i att fylla på material i laddstationen och ta hand om färdigbockade detaljer.

En konkav underbalk, som liknar en getfot, kan levereras som tillval. Detta verktyg möjliggör bockning av profiler med ett höjd-/djupförhållande på 1:2 (tex 30 mm höjd och 60 mm djup). Detta resulterar i avsevärt mycket mer utrymme och ger 275° fritt utrymme runt bockpunkten, en oerhörd flexibilitet vid bockning.

Detta utökar möjligheterna för dina kunder att utforma profiler och detaljer med ännu större fantasi.

Att bocka flera detaljer samtidigt eller bocka riktig långa detaljer kan enkelt skötas av en operatör med detta tillbehör.

Ett hanterings- och laddningsbord i kombination med anslagsfingrar och gripklor gör att positioneringen av plåten sker helt automatiskt, vilket ger perfekt reproducerbarhet och högsta noggrannhet detalj efter detalj. Samtidigt skapar detta en säkrare arbetsmiljö för operatören.

Jämfört med en traditionell kantvikmaskin eller långbockare blir den direkta tillverkningskostnaden reducerad till hälften eller mindre i en dubbelbockare med hanteringsbord, och man når ännu längre när det kombineras med sidoladdningsutrustning och automatisk detaljvändning.

Med hjälp av dubbla gripklor blir det möjligt att bocka detaljer ner till 200 mm längd. Man placerar enkelt en andra gripklo intill någon/några av de befintliga gripklorna.

Anslagsfingrar av fjäderstål, som aktiveras automatiskt, placeras med fördel på ena eller båda sidorna om dubbelgripklon.

Tillverkning av detaljer med snedställda bockar, konbockning, är möjlig med detta tillval. Det är möjligt att snedställa anslaget till max +- 250 mm. Positionering av materialet sker automatiskt och man kan konbocka i flera sektorer av dubbelbockaren samtidigt.

Detta tillval erbjuder arkitekter och designers helt nya frihetsgrader vid formgivning av tex en byggnads exteriör.

Produktivitet och flexibilitet kan ökas dramatiskt med ett sektionsindelat anslag. Man kan då köra flera detaljer bredvid varandra i samma bockcykel och med endast en operatör. Till exempel kan 2 st 3-metersprofiler bockas samtidigt i en 6,4 meters TD bockare.

Det är fullt möjligt att montera ett antal olika kompletteringsskenor böjbalken. Härigenom utökas ytterligare möjligheterna till olika bockoperationer.

För ökad hållbarhet och för särskilt krävande bockning rekommenderas verktyg i HARDOX 400 stål. Därigenom förlängs verktygens livslängd och bibehålls precisionen i detaljer tillverkade vid olika tidpunkter. Denna stålkvalitet är densamma som används i tex en grävskopas tänder.

De extremt tåliga HARDOXskenorna kommer att hålla hela maskinens livstid och om det mot förmodan uppstår skador i verktyget kan man svetslaga det. HARDOX i skenorna på en Thalmannmaskin ökar ytterligare maskinens styvhet och stabilitet.

Företag som tillämpar metoden att klippa redan bockade profiler kan integrera den operationen direkt i en Thalmann maskin genom att lägga till en helautomatisk rullsax. Genom att välja helautomatisk rullsax undviker man ytterligare investeringar i speciella saxar eller hasplar för att få fram rätt profiler.

Förutom att uppnå högre effektivitet, genom att integrera både bockning och klippning i samma produktionssteg, minskar även risken för repor och stötar på materialet då mindre manuell hantering krävs. Så med en helautomatisk rullsax minskar även kostnader för kassationer.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex omslags- och rullformningsenheter monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

Modulbyggda och utbytbara omslags- och rullformningsenheter ökar möjligheterna att färdigställa profiler direkt i en Thalmann långbockare ytterligare. De monteras på en skena framför maskinen och enhetens rörelse integreras med styrsystemet. Med dessa enheter kan du framställa profiler med mycket snäva mått och små omslag.

Utöver produktivitetsökningen som uppnås genom fler operationer i samma maskin minskar också risken för skador och repor i detaljen eftersom man härigenom eliminerar manuell hantering.

Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex en rullsax monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla Thalmann långbockare.

Operatörens arbetsmiljö och arbetssäkerheten förbättras avsevärt genom en LED-belysning som placeras under överprisman. Färgen på belysningen kan väljas och anpassas till omgivningen.

För att uppnå effektiv fjärr åtkomst och ett bredare spektrum av tjänster rekommenderas installation av M-Guard fjärraccess. Därigenom tillförsäkras användaren en säker och direkt länk mellan Thalmanns eget serviceteam och en Thalmannmaskin var den än befinner sig.

M-Guard erbjuder möjligheter till programvaruuppdatering, -diagnostik och problemlösning. Aktuell VPN-teknologi tillförsäkrar systemet säker och snabb dataöverföring. Fjärrunderhåll på detta sätt sänker kostnaderna för underhåll och ökar tillgängligheten genom minimala driftstopp.

Redan i standardutförande har Thalmann TD en imponerande kraftkälla och med en 250 liters hydraultank erhålls en rejäl kapacitetsreserv under långa krävande arbetspass.

Beroende på TD-modell och kraven på utomordentligt korta cykeltider kan maskinen utrustas med högpresterande hydraulik med oljekylning.

Maskinens kraft genereras via en högpresterande hydraulik med kylning. Trycklös cirkulation i standby-läge borgar för låg energiförbrukning och tyst gång.

Hydraulic

Effektivitet och flexibilitet kan avsevärt ökas genom att bocka flera profiler i samma bockcykel. En Thalmann dubbelbockare kan som standard utrustas med flersektions gripklosystem, som möjliggör att med en operatör bocka tex två likadana 3-meters profiler samtidigt i en 6-meters maskin.

TD MultiGripper

Arkitekter, industri- och fasaddesigners söker ständigt efter nya unika profilgeometrier. Med böjbalken på en TD dubbelbockare, som är indragen med 15 mm bakom bockpunkten och i 15° vinkel, kan ett bredare spektrum av olika profiler framställas med lätthet. Med denna egenskap kan du som innehavare av en Thalmann TD bredda ditt produktsortiment och utveckla din verksamhet.

Tooling Geometry 2